Rogaška Slatina

adsf

adsf

asdf

asdf

asfd

asfd

afdsf

afdsf

asfd

asfd

adfsfd

adfsfd

Rogaška Slatina je turistično in zdraviliško mesto, znano predvsem po svojih vrelcih rogaške, ki so bili znani že v antičnem času. V tem času je bil glavni vrelec obdan s kamnito ogrado z napisom »Aegris ieho cinxi muro«. Prvi znani obiskovalec Rogaške Slatine, je po zapisih iz 17. stol. bil sin štajerskega deželnega glavarja Wolf Ungnad. Sredi 17. stol. Pa je s pitjem rogaške ozdravel hrvaški ban, grof Peter Zrinski.

Leta 1685 je izšla prva monografija o zdravilnih učinkih rogaške, ki jo je napisal mariborski zdravnik dr. Gründel. V 18. stol. je pričel razvoj Rogaške Slatine strmo naraščati, k temu so prispevala manjša zasebna poslopja za polnjenje in balneološko rabo rogaške. Po odkupu posesti okrog vrelcev leta 1803 s strani štajerskih deželnih stanov, pod vodstvom deželnega glavarja grofa Attemsa je počasi pričelo nastajati Zdravilišče Rogaška Slatina, ki bi ga lahko takrat opisali kot moderno, medicinski znanosti zavezano inštitucijo. Sredi 19. stol. je Zdravilišče Rogaška Slatina postalo najpomembnejši letoviški kraj v južnem delu habsburške monarhije, ter tretji največji svetovni dobavitelj mineralne vode.

Rogaška Slatina pa ne ponuja zgolj zdraviliškega turizma in pokušanje vode rogaških vrelcev, Rogaška Slatina nudi ogled bogate arhitekturne in naravne dediščine, ki vabi turiste od blizu in daleč.

• Zdraviliški park in promenada
• Evropska ploščad
• Kristalna dvorana Grand hotela
• Paviljon Tempel
• Kapela Sv. Ana
• Attemsov spomenik
• Spomenik sv. Janeza Nepomuka
• Spomenik padlim v NOB 1941-1945
• Kidričev spomenik
• Gozdni vrelec
• Ivanov vrelec
• Cerkev Sv. Trojice
• Cerkev Sv. Križa
• Cerkev Sv. Marije v Tržišču

Prepoznavnost Rogaške Slatine, pa je potrebno pripisati tudi razmahu steklarstva v letu 1927, ko je družina Abel na obrobju kraja odprla steklarno in s tem sistematizirala lokalno glažutarstvo v industrijo, kar je pripomoglo k porastu prebivalstva na tem območju.

V Rogaški Slatini in njeni okolici je urejenih in označenih 9 sprehajalnih poti, trim steze, kolesarske poti, planinske poti na Boč in Donačko goro.


Več informacij in naročila vodenj:
Zavod Turizem Rogaška Slatina
Zdraviliški trg 1, SI-3250 Rogaška Slatina
Tel.: +386 (0)3/581 44 14
Email: rogaska@siol.net