Sedovška domačija

sdfsd

sdfsd

sdfs

sdfs

sdfdsf

sdfdsf

Sedovška domačija vrhunski kulturni spomenik, ki zaradi izjemne lege, časa nastanka, funkcionalnosti, načina gradnje z veliko mero estetskega pristopa in kamnoseške tradicije, predstavlja edino tovrstno ohranjeno etnološko dediščino na Slovenskem. Domačija je dobila ime po hribu Sedovcu, ob katerega vznožju stoji. Domačija je sestavljena iz 7 objektov, kot so stanovanjska hiša, kovačnica, gostilna, kapelica, hlev z vodnjakom, svinjak in večje gospodarsko poslopje s kozolcem.

Sedovška domačija je danes v zasebni lasti Mužerlinovih in se razvija v pravi muzej na prostem. Neokrnjeno okolje in kmetija, ki je še vedno živa nam da občutiti utrip podeželja. Prav posebno doživetje je prav gotovo govedo, ki se vse poletje pase na bližnjih travnikih.

Na Sedovški domačiji obiskovalce vedno pričakajo prijazni gostitelji Mužerlinovi, ki po naročilu pripravijo tudi kaj za pod zob ter vas povabijo v klet.