Rogatec

asdfds

asdfds

asdfdsa

asdfdsa

asdf

asdf

adsfafds

adsfafds

asfddas

asfddas

asfddsf

asfddsf

asfds

asfds

asdffds

asdffds

Občina Rogatec se nahaja v jugovzhodnem delu Slovenije: na prehodu južnih obronkov vinorodnih Haloz v dolino zelenega Posotelja. Na tem majhnem področju, stisnjenem med Donačko goro na severu in reko Sotlo na jugu, se skrivajo drobni, a redki in dragoceni biseri naravne in kulturne dediščine.

Rogatec kot trg se prvič omenja leta 1283, pred tem pa kot eno od upravnih središč posestev Breže-Seliških. Nastal je pod okriljem gradu Gornji Rogatec in dvorca Strmol. Ob koncu srednjega veka se Rogatec v pisnih virih večkrat omenja kot mesto, saj je imel obzidje z vrati na severni in južni strani, zaradi premajhnega števila prebivalcev pa mestnih pravic ni nikoli dobil. Zaradi izjemne pričevalne vrednosti ohranjene srednjeveške zasnove trga, dveh cerkva in dveh gradov je trško jedro razglašeno kot urbanistični spomenik.

Kot popotnik, ki potuje skozi ta čudovit kraj, ne mrete mimo ogleda bogate kulturne dediščine, ki jo to majhno mestece ponuja:

Dvorec Strmol
Grajski kompleks Strmola, severozahodno nad trgom, se prvič omenja leta 1436, ko so celjski grofje podelili Jakobu Strmolskemu iz Cerkelj na Gorenjskem stolp pri Rogatcu. Stolp je zametek graščine in je v jedru današnjega gradu še ohranjen. Dvorec s parkom in pristavo je razglašen za kulturni spomenik. Leta 2003, po osmih letih trdnega in strokovnega dela, je dobil novo, privlačno podobo in zanimive programske vsebine.

Muzej na prostem Rogatec
Muzejska zbirka na prostem ohranja ljudsko stavbno dediščino in kulturno izročilo Posotelja iz časa od preloma 18. do sredine 20. stoletja. Jedro muzeja tvorijo izvirne stavbe (srednje štajerska kmetija subpanonskega tipa) in rekonstrukcije obrtniških ter gospodarskih objektov, ki so jih postavili v zadnjih dveh desetletjih 20. stoletja na izbrani lokaciji v neposredni bližini zgodovinskega trga Rogatec.

Razvaline gradu Gornji Rogatec
Nekdaj mogočen srednjeveški grad, prvič omenjen l. 1192, lahko danes občudujemo žal le še na številnih grafikah. Obzidje je segalo vse do trškega jedra, saj je imel grad za svoje gospodarje, poleg bivalne funkcije, pomembno vojaško obrambno vlogo. Dve romanski strelni lini iz kamna v razvalini utrdbe in sledi zanimivega načina gradnje fevdalnih grajskih stavb še kljubujejo zobu časa. Ohranjen je tudi tloris, izdelan za potrebe obnove l. 1574, ko je grad pogorel. Celotno območje gradu se obravnava kot arheološki rezervat.

Cerkve
• Nadžupnijska cerkev sv. Jerneja
• Podružnična cerkev sv. Hijacinte
• Podružnična cerkev sv. Jurija
• Podružnična cerkev sv. Donata
• Župnijska cerkev sv. Roka ob Sotli

Kapele in križi.
• Križ na Donački gori
• Marijino znamenje
• Znamenje sv. Janeza Nepomuka
• Einfaltova kapela

Občina Rogatec ponuja tudi številne možnosti ogleda njihove naravne in tehniške dediščine:
• Donačka gora (883 m) in bukov pragozd
• Kamnolomi v Logu ob Sotli in kamnoseštvo
• Gozdni rezervat Log ob Sotli
• Izvir Sotle
• Jezero Majdan pri Trličnem

Danes je Rogatec kraj, odprt za vse ljudi, ki vanj vstopajo s prijaznimi nameni, v pričakovanju zanimivih doživetij in lastnega bogatenja.

Več informacij in naročila vodenj:
Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec
Ptujska cesta 23, 3252 ROGATEC
Tel.: +386 3 81 86 200
E-pošta: muzej.rogatec@siol.net