Pohodništvo

asdfsa

asdfsa

asdfs

asdfs

asdffds

asdffds

Pohodništvo je primerna oblika rekreacije za vsa življenjska obdobja. Obiskovalci Tem Olimia imate na voljo več kot 20 urejenih pešpoti. Ljubiteljem pohodništva predlagamo zanimiv odsek evropske pešpoti E7, ki je del poti Atlantik – Črno morje in prečka Slovenijo v smeri zahod – vzhod.

Ob naselju Olimje, poteka geološka učna pot Rudnica-Virštanj. Na omenjeni poti se poučite o pestrosti geološkega razvoja in geološki zgradbi Kozjanskega. Pot Rudnica - Virštanj premore čudovite razgledne točke, s katerih lahko občudujemo večji del Kozjanskega parka.

Čez naše kraje voditi tudi Emina romarska pot, ki poteka preko Koroške, Štajerske, Dolenjske ter Gorenjske in je povezana z istoimensko potjo v Avstriji. Prav tako je nadvse zanimiva Slomškova romarska pot Bizeljsko – Ponikva.

Pot XIV. divizije in Poljska planinska pot potekata po južnem delu občine Podčetrtek.

Več informacij:
TIC Podčetrtek
Škofja gora 1, 3254 Podčetrtek
Tel: +386 3 810 90 13
E-mail: tic@podcetrtek.si
Spletna stran: www.turizem-podcetrtek.si