Muzej na prostem Rogatec

gfsfdgfd

gfsfdgfd

sfdggf

sfdggf

sfdgfds

sfdgfds

sgfd

sgfd

Muzej na prostem v Rogatcu ima zaradi izjemnih kulturnih, etnoloških, krajinskih in zgodovinskih lastnosti izjemen pomen za celotno Slovenijo in je bil leta 1999 razglašen za kulturni spomenik državnega pomena. Muzejska zbirka na prostem ohranja ljudsko stavbno dediščino in kulturno izročilo Posotelja iz časa od preloma 18. do sredine 20. stoletja. Jedro muzeja tvorijo izvirne stavbe in rekonstrukcije obrtniških ter gospodarskih objektov, ki so jih postavili v zadnjih dveh desetletjih 20. stoletja na izbrani lokaciji v neposredni bližini zgodovinskega trga Rogatec. V Rogaškem muzeju se boste vas bo navduševala Šmitova stanovanjska hiša, gospodarsko poslopje »štala«, dvojni vezani kozolec »toplar«, svinjak »štalunci« in vodnjak »štepih na čapljo«, nato pa še rekonstrukcije čebelnjaka, viničarske hiše, brajd, kovačije in »lodna«, podeželske trgovine iz 30-ih let 20. stoletja. Na razširjenem območju je rekonstrukcija kamnarske bajte s stalno razstavo o nekoč cvetoči kamnoseški obrti.

Poleg razstavljenih stavb in opreme v muzeju prirejajo aktivne etnološke delavnice, na katerih obiskovalcem predstavljajo delo, življenje in običaje naših prednikov.