Kozjanski park

afdas

afdas

asdsfd

asdsfd

asdf

asdf

asfd

asfd

asfd

asfd

asfd

asfd

Kozjanski park obsega bogato kulturno in naravno dediščino občin Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Kozje, Brežice in Krško. Njegova površina se danes razprostira na 19.600 ha. Pokrajini dajeta posebno življenjsko energijo reki Sotla in Bistrica. Kozjanski park odraža sobivanje hribovitega, gričevnatega in ravninskega sveta. Raznolikost in prepletanje treh naravnih in kulturnih pokrajinskih vzorcev, to je ravninskega Obsotelja, terciarnega gričevja in predalpskega gozdnatega sveta, parku dajejo posebno razpoznavnost. Velik del tega naravnega bisera izpolnjuje kriterije za posebno območje varstva SPA (angl. Special protected area), ki je v okviru Nature 2000. Ta naziv je Kozjanski park pridobil predvsem z namenom varovanja ogroženih vrst ptic. V Kozjanskem parku lahko najdemo 120 različnih vrst ptic, najznamenitejša je kolonija čebelarjev (Merops apiaster), ki so zelo redke živopisne ptice, ki v Kozjanski park priletijo gnezdit iz Afrike, populacija koscev (Crex crex) pa je ena zadnjih v subpanonskem delu Slovenije. Posebna paša za oči pa je Čmrljeliko mačje uho (Ophrys holosericea), ki je najlepša med štiridesetimi vrstami orhidej, najdemo jo v Kozjanskem parku in je uvrščena na rdeči seznam.

Kozjanski park pa ni le bogat naravni biser, zanj je značilna tudi izredno bogata kulturna krajina, ki je prepletena s številnimi cerkvami, kapelicami in gradovi. Hiše in gospodarski objekti skrivajo značilne tipske posebnosti in izjemnosti iz sveta žive in nežive narave.

V krajinskem parku najdemo naslednje znamenitosti:
• Grad Podsreda ima najbolj ohranjeno romansko grajsko arhitekturo pri nas. Nastanek gradu sega v začetke 11.stoletja. Obnovljeni prostori v gradu so prizorišče najrazličnejšega kulturnega udejstvovanja. Kljub prezidavam in dozidavam je grad ohranil skoraj neokrnjeno prvotno jedro.
• Pišečka graščina je skozi stoletja zamenjala nekaj lastnikov, dokler je leta 1595 ni kupil grof Inocenc Moškon. Ta družina je obdržala graščino v lasti do leta 1940. Sedaj graščina propada.
• Grad Bizeljsko ima burno zgodovino. Leta 1515 so ga tlačani zavzeli prvič v velikem uporu, ki ga je vodil Matija Gubec.
• Grad Kunšperk je popolnoma razrušen. Od obsežnega sestava različnih objektov, se je do danes ohranil del obzidja z vhodnim stolpičem, glavni grajski stolp in del kapele.
• Svete gore nad Bistrico ob Sotli so prastaro romarsko središče.
• 500 let star lesen kip sv. Jakoba
• Skulptura žalostne Marije je izdelana v letih 1405 do 1420 iz apnenčevega peščenjaka.
• Kolarjeva domačija v Spodnjih Trebčah je primerek ljudske arhitekture.
• Repnice so starodavne vinske kleti, izkopane v peščene morske usedline bizeljskega gričevja.
• Naravni spomenik Ajdovska žena pri Pilštanju je kamniti osamelec, ki že od nekdaj buri ljudsko domišljijo.
• Največji hrast v Sloveniji stoji v vasi Gregovce. Visok je 32 m, obseg pa je 8 m.

Več informacij:
TIC Podčetrtek
Škofja gora 1, 3254 Podčetrtek
Tel: +386 3 810 90 13
E-mail: tic@podcetrtek.si
Spletna stran: www.turizem-podcetrtek.si